Dziecko 1

Od najwcześniejszego okresu życia wyróżnia się silną osobowością. Jest niezależne, wyraża potrzebę utwierdzania swojej osobowości i poczucia wolności, buntuje się przeciw władzy rodzicielskiej, nauczycielskiej dominacji, szczególnie gdy jest ona natrętna lub arbitralna. Przy próbach zbyt silnej dominacji dziecko staje się agresywne i przekorne. Zawsze domaga się wysłuchania jego opinii oraz szacunku dla własnej osoby.

Jest bardzo inteligentne, o wszechstronnych zainteresowaniach, jednak zbyt niecierpliwe i ruchliwe; uparte, trudno mu wykonać polecenie nie podparte odpowiednią, dla niego zrozumiałą i celową argumentacją. Nie znosi przymusu. Jest wielkim indywidualistą i pionierem, nikogo nie naśladuje, szuka nowych rozwiązań.

Nigdy nie godzi się na zajmowanie drugiego miejsca. Chce być zawsze pierwsze i wyróżniać się w swoim otoczeniu. Lider. Domaga się uznania dla swojej inteligencji. Odpowiednio motywowane doskonale rozwinie drzemiące w nim ogromne pokłady intelektualne. Posiada cechy „badacza”, w związku z czym w przyszłości może okazać się wybitnym naukowcem. Posiada również odwagę, zdecydowanie oraz ambicje pozwalające osiągać wyznaczone przez siebie cele.

Dynamiką i ekstrawertyczną osobowością inspiruje i pobudza innych do dawania tego, co mają w sobie najlepsze.

Dziecku trudno uznać własne błędy, wówczas przedstawia sytuacje w sposób odwrotny. Może wykazywać egoistyczne, egocentryczne i dyktatorskie cechy osobowości. Owe cechy pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy nie udaje mu się osiągnąć pozycji odpowiedniej dla jego zdolności. Może niekiedy prezentować postawę machiavelliczną – „cel uświęca środki”.

Praca z takim dzieckiem, to umiejętność dostarczania nowych informacji, rozwiązań, akceptacja indywidualizmu, niehamowanie rozwoju intelektualnego.

Dziecko 2

To wyjątkowo nieśmiały osobnik, o niskim stopniu samooceny, niepewny własnego zdania, posłuszny i przymilny. Wielorakość kompleksów w postaci ukrytych lęków nie pozwala na swobodny rozwój intelektualny. Dziecko wyróżnia się łagodnością charakteru, skromnością i szeroko pojętą dobrocią, z usłużnością włącznie. Jest taktowne i poważne, wzbudzając tym samym szacunek kolegów i koleżanek.

Sympatia, serdeczność i wyrozumiałość pomagają w kontaktach. Wciąż żyje w cieniu innych, samemu nie mając dość odwagi aby zaprezentować swoje talenty.

W związku  z ową niepewnością wymaga nieustannej stymulacji i pochwał celem wyeliminowania, a przynajmniej zminimalizowania różnorakich kompleksów.

Jest dzieckiem ostrożnym, o introwertycznych cechach osobowości. Poważne, pracowite, odpowiedzialne, przesadnie skrupulatne, drobiazgowe i wyjątkowo nadwrażliwe. Posiada dobrze rozwiniętą zdolność percepcji, potrafi wyważyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji. Jego wybory są prawie zawsze trafne.

To kulturalne dziecko przejawia zainteresowania artystyczne i intelektualne. Skromne, niedbałe w ubiorze, większe znaczenie przywiązuje do zachowania. Przebywanie w atmosferze napięcia wśród dzieci agresywnych zupełnie je rozstraja, deprymuje, nie pozwala na skupienie.

Należy unikać umieszczania dziecka w kolektywie dzieci o agresywnych, hałaśliwych cechach charakteru. Praca z takim dzieckiem to stałą stymulacja i stosowane pochwał, nawet przy mało znaczącym zajęciu, delikatność postępowania pozwoli rozwinąć intelektualno-dyplomatyczne cechy charakteru.

Dziecko 3

To wesołe, swobodne w zachowaniu, psotne i wyjątkowo urocze stworzenie. Często się popisuje, aby wrócić na siebie uwagę. Odczuwa wielką potrzebę bycia w centrum zainteresowania, nie zauważone podejmuje się zobowiązań, których nie będzie mogło, albo chciało spełnić. To najbardziej ze wszystkich dziewięciu typów charakteru promienne, spontaniczne i stymulujące dziecko. Kocha życie i wszędzie wnosi radość, jest optymistyczne i entuzjastyczne, promienne, genialne, wyjątkowo utalentowane i wszechstronne. Posiada bystry i lotny umysł, co pozwala całościowo ogarniać otaczającą je rzeczywistość. Wszystko zauważy. Ogromna łatwość wysławiania się i komunikowania pozwala mu bez trudu nawiązywać kontakty ze wszystkimi. Dziecko trójka jest wyjątkowo absorbujące. Lubi być podziwiane, uwielbia imponować, nawet za cenę mijania się z prawdą. Będzie to wynik bardziej fantazji niż kłamstwa z premedytacją. Ponieważ dziecko jest osobą towarzyską, bardzo źle znosi wszelkie odosobnienia.Praca z takim dzieckiem to nauka koncentracji, samokontroli i realnego spojrzenia na świat. Wskazana jest również baczna obserwacja przyjaźni dziecka, ponieważ posiada ono łatwość ulegania cudzym wpływom i próbuje naśladować tych, którzy mu imponują. Przy negatywnych kontaktach, dziecko może zaprzepaścić wrodzony talent i wszechstronność.

Dziecko 4

To spokojne, zdyscyplinowane, posłuszne i bardzo sumienne dziecko. Odpowiedzialnie wypełnia swoje obowiązki. Jest bardzo wytrwałe i pracowite. Wszystko osiąga  wielkim trudem, dużym nakładem pracy, nie jest zbyt błyskotliwe, jednak pracowitość pozwala mu na osiągnięcie planowanych celów. Dziecko posiada wyjątkowe wyczucie sprawiedliwości, wyrządzoną krzywdę pamięta bardzo długo. Poważne, praktyczne, działa skutecznie, lubi porządek i dyscyplinę. Logicznie myśli, jest konserwatywne i racjonalne. Twardo stąpa po ziemi, z trudem daje się ponieść fantazjom lub zachciankom, nie porywa go bezzasadny entuzjazm. Nie jest dzieckiem lekkomyślnym, można na nim polegać. W ważnych sprawach przejawia odwagę i siłę charakteru. Nie ulega wpływom innych. Jest małomówne, powściągliwe, mówi językiem zwięzłym i precyzyjnym. Nie lubi koloryzować. Nie miewa poczucia humoru, często jest drażliwe na własny temat.Praca z takim dzieckiem polega na poważnym traktowaniu jego problemów. Jest ono zbyt zamknięte, aby otwarcie mówić o własnych potrzebach, trudno też poznać jego myśli. Zaufanie można zdobyć poprzez traktowanie go w sposób czuły i wyrozumiały, w przeciwnym razie może stać się krnąbrne, aroganckie i agresywne. Nie można zawieść jego zaufania.

Dziecko 5

Wyjątkowo barwna osobowość. Nad wyraz ruchliwe, żywe  aktywne i nerwowe, bardzo inteligentne i kreatywne. O wszechstronnych zainteresowaniach, wielkiej wrażliwości i zmienności. Najważniejsze w życiu dziecka jest poczucie wolności i nie tłumaczenie się ze swojego postępowania. Posiada ogromne zdolności twórcze, genialne pomysły i przenikliwy, lotny i dynamiczny oraz zawsze gotowy do eksperymentowania umysł. Pociąga je wszystko, co nowe, tajemnicze, niesamowite, futurystyczne. Jest entuzjastyczne, żyje dniem dzisiejszym, trudno mu się skupić na przeszłości, nowe jest bardziej ciekawe. Posiada bardzo rozwinięty zmysł intuicji i łatwość percepcji, twórczy niepokój wewnętrzny oraz zawsze napięte nerwy, dlatego jego reakcja na bodziec jest zawsze błyskawiczna, często odpowiada nie pytane. Wyjątkowo niecierpliwe, spieszy się do wyjścia oraz do każdego miejsca, do którego podąża, chce wszystko zobaczyć, mieć natychmiast i od razu, w jednej chwili. Jest dzieckiem odważnym i zuchwałym. Urodzony awanturnik. Nerwowość i niecierpliwość mogą być przyczyną problemów szkolnych, lekcja, nauka dla takiego dziecka trwa za długo. Powinny mieć indywidualny tok nauczania, aby nie zmarnować talentów.Praca z takim dzieckiem polega na naprzemiennym stosowaniu metody tolerancji i dyscypliny. Dziecko posiada potrzebę oglądania i sprawdzania wszystkiego, ponieważ jest wstydliwe dorośli zdają się nie dostrzegać jego bogatego świata wewnętrznego. Jeśli popełniono błędy wychowawcze, w wieku młodzieńczym pojawia się bunt, napastliwość i niezdyscyplinowanie. Obserwuje się dwa typy charakterów: wstydliwe, zamknięte i zależne od rodziców, a albo rozbrykane i niesforne. W jednym i drugim przypadku dziecku należ zapewnić kontrolowaną wolność. Na szczęście w wieku dorosłym cechy charakteru zmieniają się radykalnie.

Dziecko 6

To łagodne, miłe, wrażliwe, czułe i czarujące dziecko. Wszyscy je lubią i podziwiają za spokój, rozsądek i subtelność. Nie sprawia mu trudności nawiązywanie przyjaźni. Posiada dar rozsiewania spokoju i wytwarzania dobrej atmosfery. Od najmłodszych lat służy radą i pomocą. To mała romantyczna istota, niezwykle wrażliwa, nieodporna i nieprzygotowana do zmagań z kłopotami dnia codziennego. Bardzo utalentowana artystycznie. Istnieją dwa typy charakterów szóstek:  bardzo pracowita, dzięki czemu spożytkuje wrodzone talenty, lub leniwa – która talenty zniweczy. Szóstka jest raczej konserwatywna i tradycjonalna, jest ciepła w kontaktach, etyczna, honorowa, wielkoduszna, może przyjąć na siebie cudze grzeszki. Prawa, uczciwa, szlachetna, może jednak być zazdrosna. Nie lubi zmagać się z problemami, preferuje spokój, jest bardzo dobrą osobą.Wobec dziecka szóstki powinno się postępować łagodne i ze zrozumieniem, ze względu na jego wielką wrażliwość. Jest ono nieśmiałe, naiwne i podatne na wpływy, często fantazjuje i wymyśla niewiarygodne historie, po to aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia, z czasem jednak zaczyna w nie wierzyć.

Dziecko 7

Charakteryzuje się dużą powagą, co sprawia, że zazwyczaj jest bardzo dojrzałe, w porównaniu z rówieśnikami. Uchodzi za tzw. „małego starca”. Mądrość i sposób bycia zupełnie nie mają odzwierciedlenia w jego wieku. To często marzyciel, o szerokich horyzontach zainteresowań. Jest wyjątkowo ciekawską osobą, niezmiernie spostrzegawczą, nic nie ujdzie jego uwadze, posiada doskonale rozwiniętą wyobraźnię i intuicję. Często podróżuje wewnątrz własnej psychiki tracąc kontakt z rzeczywistością. Bywa nieobecne, hermetyczne, enigmatyczne i dziwne. Wnikliwość myślenia, uduchowienie, to cechy, które oddalają je od dzieci niespokojnych i hałaśliwych. Obdarzone jest wybitną umysłowością, posiada zadatki na geniusza. Obdarzone jest dużym poczuciem niezależności, nieufnością wobec nieznanego, posiada własną opinię na każdy temat, nie znosi tuzinkowości. To wielki indywidualista. Siódemka jest spokojnym dzieckiem, które lubi dyskutować, nie można zbyć go brakiem czasu, należy dokładnie wytłumaczyć i uzasadnić pytanie, z jakim się zwraca, szanując jego inteligencję i indywidualizm.Postępowanie z takim dzieckiem wymaga dużej cierpliwości w wysłuchaniu argumentów, taktu i delikatności. Od takiego dziecka bije godność i dostojeństwo. Jest ono mało komunikatywne, ostrożne i często powściągliwe. Nie należy go przymuszać, otworzy się samo, gdy nabierze zaufania.

Dziecko 8

Obdarzone jest wyjątkowo silną osobowością. Jest poważne, introwertyczne i opanowane. Upór, ambicja i siła woli wyróżniają je wśród innych dzieci. Energiczne, bojowe, zawsze walczy  sukces w postaci dobrych wyników w nauce. Stara się wszelkimi sposobami, aby nikt nie przeszkodził mu w zaplanowanym sukcesie. To bardzo praktyczny osobnik, realnie oceniający sytuację, konstruktywny, prawy i praworządny. Nie okłamuje siebie, ani nie pozwala na to innym. Nie postępuje lekkomyślnie, wszystko dokładnie analizuje – czy mu się działanie opłaca – ponieważ jest materialnie ustosunkowany do świata. Od wczesnej młodości można zaobserwować interesowne cechy charakteru. Jest niestrudzonym dzieckiem, nadzwyczaj wydajnym i dyscyplinowanym. Trudno mu podzielić różnorodność zajęć, w każde angażuje się całkowicie, zaniedbując inne. Zachowuje zimną krew w obliczu zagrożenia. Dziecko jest zwykle opanowane, jednak gdy się je sprowokuje, potrafi zareagować  wielką gwałtownością i agresywnością. Może również ujawnić spryt i przebiegłość w dążeniu do osiągnięcia celu. Posiada dolność manipulowania ludźmi, osiąga dzięki temu wszystko, co chce.Postępowanie  takim dzieckiem polega na odwoływaniu się zawsze do jego poczucia sprawiedliwości i uczciwości, ponieważ traktowane surowo, czy z nadużyciem władzy może stać się zaczepne i niesforne. Wyróżniane są dwa typy dzieci ósemek: spokojne i opanowane oraz aroganckie i gwałtowne.

Dziecko 9

Szczere, szlachetne, wrażliwe i bardzo karne dziecko. Posiada wielką wyobraźnię, żyje we własnym świecie marzeń, posiada doskonale rozwiniętą intuicję. Bardzo uczuciowe, wyczulone na ludzką krzywdę, o szerokim umyśle, z niezwykłymi predyspozycjami psychicznymi. Obdarzone silnym, władczym, czasem wybuchowym charakterem. Jest aktywne, inteligentne i pojętne. Posiada zawsze sposób na rozwiązanie problemu. Umysł dociekliwy, ciekawy wiedzy i nowego. Każdej pracy oddaje się z wielkim entuzjazmem, traktując ją jak zbawianie świata. Bardzo wiele działań zaczyna, jednak brak mu wytrwałości do ich ukończenia. Umysł dziecka chce poznać właściwie wszystko, dlatego mniej interesujące zajęcie wywołuje w nim bunt przeciw ograniczeniu wolności. Nie uznaje poddaństwa, ani żadnych ograniczeń, należy do najbardziej niezależnych i indywidualistycznych istot. Bardzo szybko się uczy, aby mieć czas na inne, służące ogółowi zajęcia. To bardzo altruistyczne, ofiarne, pełne szlachetnych działań dziecko. Od najmłodszych lat nieobca jest mu walka z niesprawiedliwością, głodem i zaniedbaniami potrzeb ludzkich.Postępowanie wobec takiego dziecka powinno być jak najbardziej sprawiedliwe, bez arbitralnej władzy, w przeciwnym wypadku może stać się on nieposłuszne i zbuntowane. Należy zlecać mu drobne zadania, aby czuło się potrzebne, ważne i doceniane, ale nade wszystko powinno się akceptować jego poczucie niezależności.