NOWY ROK NUMEROLOGICZNY rozpoczyna się 20 września 2017 wibracją dnia „3”, dzień ten sprawi, że uniwersalny rok 2018, czyli „drugi” będzie zabarwiony właściwościami „trójkowymi”. Co to oznacza dla świata?

Czas rozpocząć wzajemną współpracę, która powinna dać szczęśliwe rozwiązania. Trzeba się jednak liczyć z przypływem nadmiernego optymizmu.

Emocje, które będą oddziaływały przez cały rok, mogą również spowodować brak cierpliwości w sprawach merytorycznych. Zaistnieje potrzeba znalezienia szybkich rozwiązań konfliktów, szczególnie na Dalekim Wschodzie, jednak nie będą one efektywne. Przyczyną niepowodzeń będzie chęć udowodnienia wyższości każdej ze stron i niecierpliwość oraz proponowanie pobieżnych, niedopracowanych działań.

 

W Polsce odczuwalna będzie eskalacja kłamstw ze strony polityków. Każda z partii chętnie złoży deklaracje, których nie da rady zrealizować. Pozory współpracy zostaną jednaj szybko zweryfikowane. Mimo to rozpocznie się rozdawnictwo przedwczesnej „kiełbasy wyborczej”. Ogólnie odczuwane frustracje i nadmiar emocji będą rozładowywać się podczas różnorakich zgromadzeń i wieców.

Nasilą się „oddolne” ruchy obywatelskie inspirowane szeroko zakrojonym optymizmem związanym z partnerskimi działaniami. Mają one szansę powodzenia, jeśli tylko ludzie nie poddadzą się różnym manipulacjom i obietnicom bez pokrycia.

Zapanuje czas ogólnej nadziei na szczęśliwe rozwiązanie wszelkich konfliktów, jednak trudno będzie doprowadzić te działania do finału, ponieważ wiele uzdrawiających pomysłów pozostanie w sferze pobożnych życzeń.

 

 

JEDYNKI po wyczerpującym, obfitującym w nadmiar emocji i potrzeby trzymania ich na uwięzi roku, czeka szczęśliwy czas, zarówno w sprawach zawodowych, gdzie można poprawić swoją sytuację, choćby zmieniając pracę, jak i w osobistych, np. szczęśliwe zakochanie.

W tym roku będą przeważać dni z kontaktami towarzyskimi, jako że rok uniwersalny „drugi” oznacza partnerstwo.

Zdrowie będzie dopisywać, jednak nadmiar używek może nadwyrężyć wątrobę.

Finansowo nieźle, jednak nie należy przekraczać dopuszczanego dziennego limitu.

Dobry czas na podróże, może w poszukiwaniu „tej jedynej / tego jedynego”, wszak to czas szczęśliwych związków.

 

DWÓJKI / JEDENASTKI czas beztroski zamienią na codzienną pracę, odczują w tym roku ciężar obowiązków z jednej strony, a pomocy innych z drugiej.

Na początku roku mogą pomyśleć, że coś hamuje ich działania – to wpływ roku czwartego, który wymusza pełne zaangażowanie w sprawy zawodowe – co się opłaci, ponieważ to, co zasieją – później zbiorą.

Nie jest to czas na rozrywki ani swobodne traktowanie życia, ponieważ rok ten będzie wymagał powagi, wytrwałości i rzetelności.

Trzeba się również przygotować na możliwe opóźnienia, zwłaszcza w sferze finansowej. Gratyfikacja za wykonaną pracę może przejść dłuższą drogę, nie oznacza to, jednak że nie będzie można zainwestować w nowy sprzęt (np. komputery) lub w doskonalenie zawodowe.

Zdrowotnie trzeba uważać na kręgosłup i stawy, by nadmiernie ich nie przeciążyć.

Partnersko będzie stabilnie, może trochę nudno.

 

TRÓJKI

Skończył się ciężar obowiązków i powolnych działań. teraz czas korzystać z nadarzających się okazji. Odwaga w działaniu i umiejętność współpracy zaowocują dobrymi rozwiązaniami, szczególnie w życiu zawodowym.

Rok ten będzie obfitował w okazje do odbycia ciekawych podróży, jak również zmiany miejsca zamieszkania. Jeśli będzie taka propozycja, nie powinny zastanawiać się zbyt długo, okazja nie będzie czekać, szczególnie, że tegoroczne decyzje mogą zmienić ich życie o 180 stopni.

Finansowo trójki czekają duże możliwości szybkich zarobków.

Zdrowotnie: zbyt dużo stresu może doprowadzić do rozstroju żołądka. Bardzo wskazana będzie relaksacja, trzeba uważać na kontuzje.

 

CZWÓRKI / DWUDZIESTKI DWÓJKI: wreszcie spokój. Nie oznacza to, że nadszedł czas odpoczynku totalnego. W tym roku priorytetem będzie dom, rodzina i działania na tym polu. To też czas potrzeby osiągnięcia równowagi, zarówno w partnerstwie, jak i w życiu zawodowym.

Dla większości czwórek będzie to bardzo harmonijny, szczęśliwy i spokojny rok.

Możliwe, że ich domy staną się miejscem spotkań osób potrzebujących ich pomocy lub porady.

Jeśli są one w związku i posiadają dzieci, rodzina będzie powodem do zadowolenia i radości.

Jeśli zaś więzi rodzinne nie są zbyt moce – może dojść do rozstania.

Dla niektórych będzie to bardzo pracowity rok, podczas gdy innym może przynieść apatię i rozleniwienie – w takim wypadku utracą szansę na postęp.

To również dobry rok na inwestowanie w nieruchomości lub prowadzenie spraw materialnych. Przestrzegam jednak przed lekkomyślnym postępowaniem.

Wszelkie remonty, tudzież zmiany wystroju mieszkania czy domu będą miały pozytywne zakończenie.

Również sprawy prawne znajdą korzystne rozwiązanie. Nie należy zbyt dużo uwagi poświęcać problemom codziennym, ponieważ mogą się teraz rozwinąć skłonność hipochondryczne i pesymistyczne, co może odbić się na kłopotach zdrowotnych, szczególnie jelita.

Finansowo nieźle.

 

PIĄTKI czeka rok wielkich sukcesów i satysfakcji, jak również niepokojów moralnych i strapień duchowych,

Z jednej strony jest to czas  prezentacji własnych talentów oraz potwierdzenie prestiżu towarzyskiego i zawodowego. Osoby publiczne będą błyszczały z powodu własnych zasług. Możliwe są nagrody za wcześniej włożony wysiłek. Wiele piątek zdobędzie sukces, rozgłos i popularność ponieważ w tym roku szczególnie liczy się życie zawodowe, w którym można osiągnąć szczyt kariery.

Zasługi i honory na płaszczyźnie zawodowej niekoniecznie będą szły w parze z finansowymi gratyfikacjami. Nie jest to rok w którym liczy się aspekt handlowy, dlatego niepolecane są ryzykowne operacje handlowe,  można natomiast promować wcześniej zaczęte interesy.

Jest to dobry czas na analizę swoich działań, zarówno zawodowych, jak i osobistych i poddanie się autoterapii. To również dobry czas na wszelkie praktyki duchowe, które mogą doprowadzić do przewartościowania zasad postępowania.

Jest to również dobry rok na wszelkiego rodzaju wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Finansowo nieźle, zdrowotnie trzeba uważać na nadmiernie używki.

 

SZÓSTKI / TRZYDZIESTKI TRÓJKI będą pod wpływem roku ósmego, co spowoduje przypływ energii, siły i odwagi do działania. Będzie to specyficzny rok, ponieważ da on z jednej strony nagrodę za poprzednie działania, z drugiej może przynieść rozliczenie z ich poprzednich działań : konsekwencje mogą być różne, od wywyższenia po poniżenie, zatem pracowite szóstki mogą doznać przypływu nagród w postaci dodatkowej gotówki. Te z kolei, które nie były zbyt pracowite – wręcz odwrotnie – odpływ i trudności finansowe.

To ostatni w tym cyklu rok w którym można wiele dokonać w zakresie zmian zawodowych, jak przeniesienie się do innej firmy czy założenie własnej, łącznie ze spółkami, jako że rok uniwersalny, drugi, odpowiada za partnerstwo.

Zdrowotnie szóstki, które zupełnie nie dbały o dietę, odpowiedni styl życia mogą doświadczyć załamania zdrowia. Wszelkie problemy z jelitami, szczególnie z jelitem grubym wymagać będą zwiększonej uwagi. Dzięki temu, że rok uniwersalny i data jego rozpoczęcia są przychylne wszelkim działaniom niekonwencjonalnym, walka z chorobą może dać pozytywne i szybkie rezultaty.

Szóstki powinny pamiętać, że rok ten zwany jest rokiem karmy i przemyśleć swoje zachowanie również pod tym kątem.

 

SIÓDEMKI kończą cykl numerologiczny. Należy duchowo przygotować się do tego czasu, jako że jest to specyficzny okres podsumowania ośmioletnich działań. Aby był on pozytywny, należy nade wszystko skupić się na zerwaniu więzów z przeszłością. W tym roku dobrze będzie zagłębić się w dokumentach i pozbyć się rzeczy niepotrzebnych lub dawno nieaktualnych. To samo dotyczy działań w zakresie garderoby i sprzętów domowych – warto zrobić porządek, przewietrzyć i przeczyść swoje wnętrze i przestrzeń zewnętrzną.

Siódemki nie powinny przywiązywać do się niczego i nikogo nowego, ponieważ zaczęte w tym roku sprawy i relacje będą krótkotrwałe, z którego to faktu, przez swoją dużą nadwrażliwość mogą bardzo cierpieć.

Jeśli nie są zadowolone z układów partnerskich lub przyjacielskich – teraz jest odpowiedni czas na ich zakończenie.

Pomimo pierwszych negatywnych odczuć jest to czas dogłębnego sprzątania, niezbędny dla rozpoczęcia nowego cyklu wolnego od więzów przeszłości. Taka postawa spowoduje odczucie lekkości.

Czas ten warto wykorzystać na naukę i podróże. Warto już teraz zaplanować przyszłość ale powstrzymać się od działania.

Zdrowie: jeśli ósmy rok dawał różne symptomy jego pogorszenia, szczególnie w sferze organów związanych z ruchem, jak kręgosłup, ręce, nogi, należy kontynuować terapię, ponieważ przyniesie ona odpowiednie rezultaty.

 

Dla ÓSEMEK  / CZTERDZIESTEK CZWÓREK wreszcie nadszedł czas intensywnego działania. W tym roku wolno wszystko, a zwłaszcza realizować plany, które zostały sporządzone w zeszłym roku. Szalenie ważna jest aktywność umysłowa i fizyczna, ponieważ dokonane w tym roku działania będą miały wpływ na całe życie, a szczególnie na najbliższych dziewięć lat.

Ósemki poczują przeskok ze słabości w siłę, a wszystko, co było w zeszłym roku niemożliwe, czy ograniczające okaże się odległą przeszłością. Warto wykorzystać ten czas w dynamiczny sposób.

Wszelkie hamulce zostaną zniesione, zamiast tego otworzą się zupełnie nowe perspektywy.

Finansowo będzie to bardzo korzystny rok, zwłaszcza we wszelkich spółkach i partnerskich działaniach.

Zdrowie powinno dopisywać, ponieważ przypływ sił witalnych będzie znaczny.

Na koniec roku mogą odczuć wrażenie dobrze wykonanej pracy.

 

DZIEWIĄTKI wchodzą w rok, który może wydać im się denerwującym i nudnym, zwłaszcza w zestawieniu z bardzo intensywnym poprzednim czasem. Jeśli myślały, że zawsze będą na fali, a dobra passa  trwać całą wieczność poczują rozczarowanie i znużenie.

Rok ten okaże się męczący, szczególnie pod względem emocjonalnym.

Nie powinny zrażać się jeśli ich działania, szczególnie w sferze zawodowej, będą opóźnione, co może przynieść frustrację.

Przyszłość wykaże, że zwłoka była korzystna. Teraz nadszedł czas refleksji, czego nie udało się osiągnąć w poprzednim, bardzo dynamicznym roku. Warto też przefiltrować działania: pozostawić te pozytywne i pozbyć się negatywnych, dokonując właściwego wyboru.

Poprzedni rok nadwyrężył również dziewiątkowe zdrowie, dlatego trzeba spożytkować ten rok również na dokonanie potrzebnych badać, a jeśli zajdzie taka potrzeba – na przeprowadzenie niezbędnych interwencji chirurgicznych, teraz jest odpowiedni na to czas.

Jeśli dotychczasowe miejsce zamieszkania nie było satysfakcjonujące – można je zmienić, to samo dotyczy sfery zawodowej.

Emocje, które dojdą teraz do głosu dobrze będzie rozładowywać obcowaniem ze sztuką.