Nowy rok numerologiczny zacznie się 24 września 2014 nowiem Księżyca o godz 8.13. Od tego dnia przez cały rok (aż do 13 września 2015) Świat będzie pod wpływem wibracji osiem uzupełnionej o wibrację cztery (czyli dnia zaczynającego rok). Obie te wibracje będą miały zasadniczy wpływ na losy Świata, jak również losy indywidualnych jednostek. 

Ludzkość doświadczy kontaktu z różnymi obliczami Nowego Porządku, takimi jak eskalacja zbrojeń, wzmożone akty terroryzmu czy bezwzględność przywódców w stosunku do obywateli. Prawa i potrzeby jednostki nie będą brane pod uwagę w ogóle.

Z drugiej strony, jeszcze większe upowszechnienie narzędzi międzynarodowego kontaktu (Internet) spowoduje silniejsze połączenia między ludźmi – na poziomie jednostek – dzięki czemu coraz więcej spraw zostanie ujawnionych, zmniejszy się też anonimowość. 

Duże międzynarodowe firmy wzbogacą się na przemyśle zbrojeniowym. Uaktywni się również przemysł budowlany. Dzięki lepszej koniunkturze na rynku, szczególnie na rynku wtórnym, firmy remontowe będą się cieszyły dużym powodzeniem.

Nastąpi rozkwit medycyny alopatycznej. Możliwy jest przełom w badaniach nad nowotworami (szczególnie jelita grubego).

Dużą popularnością cieszyć się będzie zdrowa żywność, może powstać więcej gospodarstw (mimo sprzeciwu lobby koncernów spożywczych i producentów leków). Kontestacja tradycyjnego sposobu życia spowoduje wysyp inicjatyw lokalnych propagowanych globalnie (głównie dzięki Internetowi).

Kultura fizyczna, sport i dbałość o zdrowie będą miały większe znaczenie niż duchowość i emocjonalność. Ewentualne doświadczenia mistyczne będą wynikały bezpośrednio z pracy z ciałem.

W Unii Europejskiej pojawią się tendencje do równego podziału wypracowanych środków.

Polska szczególnie zyska na arenie międzynarodowej, nie tylko ze względu na przewodniczącego Unii, ale również jako kraj inicjujący wiele nowatorskich działań i rozwiązań. Nowy rząd będzie dbać o podniesienie znaczenia Polski i samych Polaków w UE.

Nasili się rozwój budownictwa, przemysłu ciężkiego, motoryzacji. Na znaczeniu zyska przemysł zbrojeniowy i wojsko. Polacy odważniej będą egzekwować swoje prawa w sądach i urzędach.

Obecny rok będzie przypominać rozgrywki między polskimi partiami: z jednej strony dążenie do powolnego budowania przyszłości, z drugiej powrót do najgorszych cech demokracji szlacheckiej: prywaty i pieniactwa.

 

Poszczególnym osobom Nowy Rok Numerologiczny upłynie pod wpływem różnych archetypów, w zależności od tego w który rok cyklu dziewięcioletniego wkroczą.

Żeby obliczyć w jakim roku każdy z nas się znajduje sumujemy naszą datę urodzenia i dodajemy rok przyszły np.: 24.03.1982 = 2+4+3+1+9+8+2=29=2+9=11 11+2015=1+1+2+1+0+5=10=1+0=1 Osoba „11/2” od 24 września 2014 do 13 września 2015 znajduje się pod wpływem „1” roku własnego, czyli zaczyna cykl dziewięcioletni.

 

Osoba 1 – wchodzi w ostatni rok cyklu. Rok ten będzie czasem tzw. „czystek karmicznych” obfitujących w bardzo głębokie przeżycia.  Jedynka ze szczególnym oddaniem dochodzić będzie źródła swoich problemów i dolegliwości, wiążąc wiele z nich z relacjami, jakie podejmowała. Warto będzie zrobić porządki na poziomie rodzinnych zobowiązań. Dobrze byłoby zainteresować się jakąś formą terapii, może ustawienia rodzinne, albo oddychanie holotropowe, czy regresing. W przetrwaniu tego roku pomogą różnego rodzaju transformujące ćwiczenia fizyczne (quigong, joga) i zrewidowanie sposobu odżywiania. 

Osoba 2 –  rok pierwszy rozpoczyna bardzo intensywny cykl. Sukcesy materialne dwójka będzie zawdzięczać własnej wytężonej pracy i dobremu planowaniu działań. Uskrzydli ją możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa,drogą walki i determinacji. Na bok pójdą wszelkie lęki i rozterki, jak również depresje i dołki psychiczne. Zdrowie również będzie dopisywało. W sytuacjach przeciążenia psychofizycznego dobrze będzie poddać się masażom, bądź ćwiczeniom fizycznym. 

Osoba 3 –  po wytężonej pracy w roku ubiegłym wchodzi w rok drugi – będzie to czas emocjonalnego zmęczenia, potrzeby zadbania o zdrowie. W przypadku konieczności poddania się interwencji chirurgicznej – regeneracja będzie szybka. W sprawach biznesowych trwać będzie kontynuacja wszelkich rozpoczętych wcześniej działań, jak również weryfikacja ich zasadności. Szykuje się rok karmicznych związków. 

Osoba 4 – po trudnym roku poprzednim, który obfitował w emocje, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, czwórka będzie pod pływem roku trzeciego – czasu fortunnych zdarzeń, przede wszystkim na polu ekonomicznym. Nierzadko jej udziałem stanie się fart w grach losowych albo dodatkowych, nieplanowanych pracach, z których zysk będzie wyższy, niż oczekiwała. Rok ten będzie bardzo pomyślny dla związków. 

Osoba 5 – może mieć trudny czas, ponieważ w roku czwartym pojawią się ograniczenia w swobodzie działań i zaangażowanie do dodatkowej, systematycznej pracy. Piątka może doświadczyć chęci gwałtownej, agresywnej reakcji (do rękoczynów włącznie), jak również dużego zniecierpliwienie, z uwagi na powolność wpływów finansowych za wytężoną pracę.  Im więcej działań podejmie, tym większa będzie późniejsza gratyfikacja. Uwaga na konsekwencje prawne podejmowanych działań. 

Osoba 6 – wchodzi w rok piąty, który spowoduje w jej życiu rozgardiasz i obfitość zdarzeń. Pośpiech, który nie jest domeną szóstki wprowadzi niepokój i zdenerwowanie. Na płaszczyźnie rodzinnej możliwe przeorganizowanie obowiązków z uwagi na pracę poza domem. W roku tym istnieje możliwość odbycia bardzo ciekawych, dynamicznych i intensywnych podróży, również na planie mentalnym.

Osoba 7 – rozpoczyna rok szósty, kiedy to po wyczerpującym poprzednim roku będzie miała czas na zresetowanie myśli, odczuć, a także zadbanie o dom, rodzinę i przyjaciół oraz swój wewnętrzny spokój. Dobry czas na wszelkie inwestycje domowe, jak również roszczenia dotyczące spadków, darowizn etc. Siódemkom udadzą się teraz wszelkie remonty. Nastąpi czas intensywnej, codziennej pracy. Możliwe spotkanie „wiecznej miłości”. 

Osoba 8 –  nadchodzi rok siódmy – czas gloryfikacji i wszelkich nagród za wytężoną pracę. W zależności od postępowania w poprzednich latach sława i popularność mogą przyjąć dwa skrajne oblicza. Nadszedł czas na wnikliwą analizę zasobów finansowych osoby. Może pojawić się potrzeba rekonstrukcji zdarzeń z poprzednich wcieleń – warto zainteresować się regresingiem i wszelkimi technikami prowadzącymi do samodoskonalenia. 

Osoba 9  – rok ósmy przyniesie potrzebę wnikliwego rozliczenia z działań, przede wszystkim społecznych. Czas ten będzie bardzo dynamiczny, stwarzający dużo możliwości na niwie ekonomicznej, jak również zdrowotnej. Sport i rekreacja będą dziedzinami, w których dziewiątka może odnieść sukces. Niewykluczone spotkania po latach i związki karmiczne. Duży fart finansowy pomoże w realizacji marzeń. 

 

Istnieje możliwość zamówienia indywidualnej prognozy rocznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.