Nowy Rok Numerologiczny rozpoczyna się w tym roku 1 października, zgodnie z zasadą pierwszego nowiu po 4 września.
Rok ten, po zsumowaniu, daje numerologiczną jedynkę. Dzień rozpoczęcia roku – 1 października, to z kolei numerologiczna jedenastka (1.10.2016=1+1+0+2+0+1+6=11). Te dwie wibracje: roku i daty rozpoczęcia będą wpływały na ogólnoświatowe tendencje.
W nowym roku będzie można zauważyć wszelkiego rodzaju nowe rozwiązania, dotyczące zarówno gospodarki światowej, jak i stosunków społecznych. Rozwinie się wzajemne partnerstwo w rozstrzyganiu zadawnionych konfliktów w nowej odsłonie. Sprawa uchodźców również będzie miała nowatorskie rozwiązania, w postaci zmiany warunków socjalnych. Na świecie może również pojawić się nowy lider dążący do współpracy, a jednocześnie do przewodnictwa w zażegnywaniu różnego rodzaju konfliktów (przede wszystkim zbrojnych na Dalekim Wschodzie).

Daleki Wschód odegra też znaczącą rolę w nadchodzącym roku, a świat będzie musiał wziąć pod uwagę panującą tam sytuację i znaleźć nowe rozwiązanie na wyciszenie tamtejszego konfliktu.

Wybór pomiędzy kandydatami, niezależnie od wygranej ,przyniesie na pewno zasadniczą zmianę w sytuacji Stanów Zjednoczonych. Nowy prezydent wykreuje się na charyzmatycznego przywódcę wprowadzającego nowy porządek.

W Europie natomiast, a szczególnie w Unii Europejskiej, pojawi się chęć oderwania się od struktury, jak również odzyskanie swobody działania i niezależności, zatem niezbędna będzie reorganizacja, ale również rewitalizacja starego układu.

W Polsce będziemy obserwować powstanie nowych ugrupowań i ruchów społecznych oraz jednoczenie się społeczeństwa, pojawi się wreszcie długo oczekiwany lider. Może zaistnieć duże prawdopodobieństwo powstania nowych porządków (przewrót?). Ludzie bardziej skupią się na sprawach wolności i praw obywatelskich niż na trosce o indywidualne korzyści.

Indywidualnie, dla każdej z wibracji, rok będzie wyglądał następująco:

Jedynki po intensywnym roku pierwszym będą mogły bardziej zająć się sobą, swoim zdrowiem, swoimi emocjami, jak również weryfikacją dokonań poprzedniego roku.
Rok będzie szczególnie dobry na analizę zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego), a także na partnerstwo. Można będzie zaobserwować poznanie nowych środowisk, które wzbogacą je emocjonalnie i kulturowo. W tym roku jedynki będą mogły zmienić pracę lub zreorganizować dotychczasowe zajęcia.

Dwójki będą brylowały „na salonach” z większą odwagą i śmiałością. Uśmiech coraz częściej będzie gościł na ich twarzach. Nabiorą pewności siebie oraz większej wiary w odniesienie sukcesu. Pojawią się nowe koncepcje możliwe do zrealizowania w nadchodzącym roku.
Osoby będą emanowały szczególnym światłem, czym wzbudzą chęć przebywania w ich towarzystwie.
Sytuacja finansowa będzie całkiem niezła, ponieważ nadarzające się okazje będą przysparzały nowych zysków. Rok ten będzie dobry zarówno dla dwójek pozostających w związkach, jak i osób samotnych, które mogą liczyć na flirt, romans, a nawet coś więcej.
Zdrowotnie również bardzo dobrze.

Trójki w tym roku będą musiały wykazać więcej cierpliwości i sumienności, ponieważ skończył się czas zabaw i wszelkiego rodzaju rozrywek, a nastał czas sumiennej pracy, której efekty trójki zaobserwują (dopiero) za cztery lata.
Dobry czas na reorganizację pracy, jak również na polepszenie jej warunków poprzez nabycie nowych sprzętów, bądź urządzeń. W roku tym trójki mogą się czuć nieco przytłoczone nadmiarem obowiązków, ale uniwersalna jedynka złagodzi napięcie i da możliwość znalezienia nowych rozwiązań ułatwiających codzienne zajęcia oraz nowych pomysłów na długoterminową pracę.
Nie jest to czas na zabawy, czy lekkie traktowanie życia, ale na zmotywowany wysiłek.
Zdrowotnie trójki mogą się czuć zmęczone prozą życia, powinny jednak pamiętać, że efekty tegorocznego wysiłku mogą je zadziwić.

Czwórki powinny przygotować się na dynamiczny czas, który niejednokrotnie będzie od nich wymagał podjęcia ryzyka, którego tak bardzo nie lubią. Jeśli nagną one swoje cechy zachowawcze, będą mogły doświadczyć różnego rodzaju dobrodziejstw na przyszły czas.
W tym roku mogą oczekiwać częstych zmian miejsca, podróży i różnego rodzaju kontaktów, często zagranicznych.
Finansowo całkiem niezły rok, ponieważ daje możliwości tzw. szybkich zarobków.
Partnerstwo będzie wymagało większej uwagi, tak, by nie nastąpiły niepotrzebne konflikty.
Zdrowotnie należałoby zwrócić uwagę na różnego rodzaju kontuzje, które mogą się im przytrafiać, ponieważ nie są one osobnikami dynamicznymi i źle reagują na pośpiech.

Piątki czeka rok rodzinny, ale też pracowity. Ruchliwe, będą starały się przemeblować zarówno mieszkanie, jak i sprawy rodzinne. Postarają się wprowadzić nowe rozwiązania w domowych układach, ale też i całkowite zmiany wystroju. Łaskawszym okiem spojrzą na swojego partnera, a jeśli partnerstwo do tej pory nie układało się w sposób należyty, to z łatwością zmienią obiekt swoich zainteresowań.
Będą też starały się zmienić organizację pracy, często przez noszenie jej do domu.
Towarzyskie zwykle piątki będą traktowały swój dom jako miejsce spotkań i wymiany doświadczeń.
Niejednokrotnie mogą być zdziwione, że będą preferować przebywanie w domu, zamiast poza nim.
Rok ten może okazać się wyjątkowo pracowity, dlatego piątki nie zawsze znajdą czas do wyjścia „na miasto”.
Zdrowotnie nie najgorzej, aczkolwiek powinny zwrócić uwagę na układ trawienny.

Dla szóstek rok ten będzie dość trudny, ponieważ będzie zmuszał je do częstego analizowania zdobytych doświadczeń. Rodzinne zwykle szóstki, pozostawione same sobie i odizolowane od rodziny będą się czuły niekomfortowo. By jednak zmazać uczucie osamotnienia powinny częściej wychodzić na zewnątrz, uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach towarzysko-kulturalnych, jak również poświęcić czas na własną edukację. Rok ten sprzyja pozytywnej ocenie ich wcześniejszych dokonań, jak też zainteresowaniu nimi szerszego grona.
Istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania różnych nagród i zasług za intelektualne dokonania.
Będzie to dobry rok na rozpoczęcie współpracy zawodowej, której efekty mogą mieć pozytywny wymiar finansowy w późniejszym czasie.
Nawiązanie stosunków towarzyskich i partnerskich będzie miało charakter intelektualno- duchowy.
Zdrowotnie należy zwrócić uwagę na zmienne nastroje.

Siódemki czeka rok obfitości albo upadłości – w zależności od wcześniejszych dokonań.
Dla tych sumiennych i pracowitych osób nastanie czas prosperity finansowej. W związku z tym będzie to dobry moment na wszelkiego rodzaju inwestycje, jak zakup ziemi, domu, samochodu, a nawet akcji, bo to też czas finansowego ryzyka.
Ten rok będzie sprzyjał powiększeniu działalności zawodowej i przyjmowaniu dodatkowych zobowiązań. Siódemki będą zainteresowane sprawami zawodowymi, powiększeniem swoich dóbr materialnych.
Nie oznacza to jednak, że partnersko będzie to rok stracony, przeciwnie, będą atrakcyjne dla płci przeciwnej, z uwagi na energię i siłę charakteru.
Również zdrowotnie będzie dobrze, ponieważ ósemka związana jest z samoleczeniem, co pozwoli siódemkom na samoregenerację.

Dla ósemek zbliża się czas kończący cykl dziewięcioletni, może on nie być komfortowy z uwagi na zakaz podejmowania nowych rzeczy.
Natomiast będzie to czas na dokonanie szczegółowego planu rozwoju przyszłego sukcesu.
Kontynuacja rozpoczętych w poprzednim roku działań będzie oczywiście możliwa (koniec cyklu nie zwalnia z wykonywania pracy).
Jeśli konieczność je zmusi do podjęcia nowych działań powinny wiedzieć, że będzie to krótki czas i nie wiązać z owymi działaniami długoterminowości.
Ważne jest, aby ósemki postarały się nie inwestować, nie brać kredytów czy pożyczek, ponieważ takie działania mogą doprowadzić je na skraj bankructwa.
Pomimo nadzwyczajnych okoliczności i wszelkich okazji powinny się powstrzymać od działania.
Zaś ewentualny negatywny nastrój wypełnić nauką języka obcego, bądź poszerzaniem edukacji na kursach czy szkoleniach.
Partnersko nie jest to korzystny moment na nawiązanie nowych znajomości bądź zawierania ślubów.
Zdrowotnie jest to czas osłabienia organizmu, dlatego w żadnym wypadku nie powinny planować operacji, ponieważ organizm będzie miał trudności z regeneracją.

Dla dziewiątek nastał nowy czas podwojonej jedynki.
Będzie to rok pełnego oddechu, siły, energii, realizacji wcześniej dokonanego planu. Nie powinny tracić czasu na myślenie, tylko działać.
Ważne, aby wykorzystały maksymalnie czas, na który czekały przez cały poprzedni rok. Możliwości, które właśnie się pojawiły, pozwolą na zmianę zawodu, pracy, środowiska, jak również partnerstwa.
Będzie to dobry czas dla finansów, ale również dla posiłkowania się kredytami lub pożyczkami.
Osoby, które nie dokonały porządku w zeszłym roku, teraz mogą zmierzyć się z niedokończonymi sprawami.
Dobry czas na zawieranie nowych znajomości, na miłość, małżeństwo i inwestycję.
Zdrowotnie również będzie to dobry czas. Dziewiątki mogą odczuć więcej powietrza we płucach.
Możliwe różnorakie podróże.