Zapiski o numerologii można znaleźć we wszystkich starożytnych cywilizacjach. Wiadomo również, że wprowadzeniem jej arkanów do cywilizacji zachodniej zajmował się Pitagoras, wybitny matematyk i filozof grecki, żyjący w VI wieku p.n.e.. Jednym z jego najbardziej znanych stwierdzeń było to, iż „Natura geometryzuje”.

Liczby stanowią podstawę całej ludzkiej wiedzy. Astronomia, fizyka, chemia, elektronika itp. opierają się na zasadach numerycznych, a numerolodzy twierdzą, że zasady te ogarniają również ludzi formując ich charaktery i ich losy. Zakładając, że we wszechświecie istnieje porządek ogarniający zarówno najmniejsze znane cząsteczki materii, jak i całą strukturę kosmosu oraz przyjmując, że wszystko, co istnieje emituje wibracje, możemy zrozumieć, że liczby, jako żywe siły, transmitują energię, która nas dotyczy pod wszystkimi względami. Każdy z nas rodzi się w określonym czasie, dniu, miesiącu i roku według boskiego prawa. Od dnia naszych narodzin podlegamy wpływowi liczb. Towarzyszą one nam przez całe życie nadając ton naszym myślom, reakcjom i działaniom, wprowadzając do niego pozytywne i negatywne zdarzenia. Zgodnie z zasadami numerologii imiona, nazwiska i data urodzenia tworzą wzór towarzyszący nam aż do samej śmierci, a wibracja przezeń emitowana pozwala :

  • przeprowadzić dogłębną i dokładną analizę osobowości: charakteru, temperamentu, powołania, możliwości zawodowych, finansowych, pożądanej miłości i upodobań, celów życiowych i przeznaczenia;
  • podkreślić cechy pozytywne (pomaga korygować wady zachowań i temperamentu);
  • radzić w wyborze studiów i zawodu, zgodnie z wibracjami urodzeniowymi;
  • poznawać zawczasu prognozy na każdy rok, po to, aby działać zgodnie ze swymi wibracjami i wybrać właściwy moment dla podjęcia decyzji;
  • zmienić kierunek naszego losu, gdy on nas nie zadowala z powodu negatywnych wibracji.

Brak kompatybilności daty urodzenia z naszymi imionami i nazwiskami często powoduje desperackie działania, które nie służą naszemu dobru.

Korzystanie z mądrości numerologii przynosi wymierne korzyści w postaci: lepszego samopoczucia, umiejętności podejmowania poprawnych i perspektywicznych decyzji, jak i możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Prócz tego wiedzę numerologiczną można wykorzystać przy:

  • nadawaniu nowo narodzonym dzieciom imion, które uczynią ich drogę łatwiejszą;
  • tworzeniu nazw firm i produktów oraz rejestrowaniu ich w odpowiednim, sprzyjającym sukcesowi dniu