Czarowanie”, „odczynianie” i „zamawianie” były czynnościami stosowanymi w naszej rodzinie od pokoleń. Praktyczna wiedza na ten temat przekazywana z matki na córkę i z babci na wnuczkę po części przetrwała, jednak wiele „przepisów” i metod działania zostało ukrytych, z powodu dominacji materialnego stylu życia.

Dzięki zmianie świadomości możliwe stało się mówienie o tym pełnym głosem i oficjalne praktykowanie naszego dziedzictwa.

W naszym działaniu, prócz wiedzy przodków, wykorzystujemy praktyki zaadaptowane z innych kultur, szczególnie rdzennych ludów Syberii i obydwu Ameryk, mając przekonanie o duchowej wspólnocie wszystkich ludzi i analogii w stosowanych metodach działania.

Usługi:

Dywinacja kartami zwykłymi połączona z diagnozowaniem sytuacyjnym – 250 zł / 65 EUR / 85 USD

Oczyszczanie energetyczne osób i pomieszczeń – 250 zł / 65 EUR / 85 USD

Przyciąganie prosperity – 250 zł / 65 EUR / 85 USD

Rytuał iluminacji – 250 zł / 65 EUR / 85 USD

Praca z Przodkami – 250 zł / 65 EUR / 85 USD

Kadzidła oczyszczające – zobacz